A2 Den Bosch

 

Landschapsplan A2 Rondweg Den Bosch 1993

 

De A2-rondweg 's-Hertogenbosch zal technische veranderingen ondergaan, waardoor er een 4x2- profiel ontstaat. Dit omvat 2x2 doorgaande rijstroken en 2x2 parallele stroken aan weerszijden, die het lokale verkeer bedienen en de koppeling A50-A59 mogelijk maken. In het profiel zullen tussen hoofd-en parallel banen twee tussenbermen aanwezig zijn. Deze voor de A2 uitzonderlijke elementen vormen volgens het landschapsplan de stadspassage 's- Hertogenbosch. De tussenbermen worden voor inrichting aangegrepen, om de stadspassage zich ruimtelijk duidelijk te laten manifesteren.
De stadspassage 's-Hertogenbosch wordt gemarkeerd door middel van de plaatsing van bomen in een continue rij in de tussenbermen. Doordat de bomenrijen tussen de hoofd- en parallel rijbanen worden geplaatst, verduidelijken zij de scheiding tussen deze twee wezenlijk van elkaar verschillende snelwegonderdelen. De doorgaande A2 wordt door de bomen enigszins afgezonderd van de omgeving, waardoor zijn doorgaand karakter wordt benadukt. Tegelijk worden de parallele banen ruimtelijk-visueel bij de stad betrokken, waar ze funktioneel gezien ook toe behoren.Alle elementen die zich in de stad langs de snelweg bevinden worden in het landschapsplan tezamen het stadsmozaïek genoemd. Zowel het landschap van het buitengebied als het stadsmozaïek komen tot aan de rand van de snelweg. Het beeld dat de weggebruiker krijgt van de omgeving van de snelweg, wordt hierdoor bepaald. De beelddrukte die dit met zich meebrengt, wordt grotendeels opgevangen door de rust in het wegbeeld die de robuustheid van de bomenpassage teweegbrengt. De verdere weginrichting is sober gehouden, om de omgeving zich optimaal te laten etaleren en de bomen in de tussenbermen mooi uit te laten komen. Wel wordt door middel van zorgvuldige plaatsing van het wegmeubilair getracht de ruimtelijke werking van de stadspassage kracht bij te zetten. In het landschapsplan worden geen uitspraken gedaan over de inrichting van de omgeving van de weg; dit is een aangelegenheid van gemeente en ontwikkelaars en niet een van de snelweg.Doordat de bomenpassage een zo sterk gebaar is, kan de stad maximale ontwikkelingsvrijheid worden gegeven zonder dat het algemene beeld van de snelweg wordt aangetast. In knooppunten en aansluitingen worden strukturen en elementen uit het aangrenzende landschap opgepakt voor de inrichting van de binnenterreinen en tussenruimtes. Waar verder de stadspassage ongehinderd langs het omringende landschap, zowel binnen als buiten de stad, voert, daar wordt binnen de knooppunten en aansluitingen juist wel de omgeving aangehaald. Hierdoor wordt de stadspassage specifiek voor' s-Hertogenbosch. Door zijn herkenbaarheid wordt de stadspassage op de landelijke A2 zelfs een herkenningsteken voor de stad 's-Hertogenbosch.


In opdracht van Rijkswaterstaat Noord Brabant
binnen bureau Zantvoort Ordening&dvies in samenwerking met Jan de Wit

begin document

 

 

ir jhon van veelen
landschapsarchitect
Hoogstraat 34
6011 RZ Ell
51°12'46.82'' N - 5°48'00.62'' O
jhon@vanveelen.tv
KvK 14108519