Recreatieve Poort Eersel

 

 
Recreatieve Poort Eersel 2007

De gemeente Eersel wilde, in het kader van de reconstructie en de revitalisering van het platteland de recreatie en het toerisme bevorderen door het creëren van een “recreatieve poort”; een knooppunt dat op een herkenbare manier recreatieve voorzieningen en mogelijkheden koppelt en ontsluit en ook zelf een interessante recreatieve pleisterplaats is. Door de aanwezigheid van een achterland met prachtige bossen en gevarieerde natuur en de aanwezigheid van bestaande voorzieningen is het gebied nabij Recreatiecentrum Ter Spegelt een zeer geschikte locatie.
De gemeente Eersel en het recreatiecentrum Ter Spegelt zijn een samenwerking aangegaan om deze recreatieve poort te realiseren. Doel is het ontwikkelen van een recreatieve poort als toegang tot en transferium voor het recreatiegebied tussen Eersel en Postel (B) en het voorzien in de parkeerbehoefte van dagrecreanten op topdagen bij Recreatiecentrum Ter Spegelt. Een belangrijke voorwaarde daarbij is een goede en veilige bereikbaarheid en toegankelijkheid van de recreatieve poort. Dit schetsontwerp was, de eerste stap van dit planvormingsproces.

Recreatieve Poort Eersel Schetsontwerp

De recreatieve poort is gepland aan de Postelseweg die Eersel verbind met Postel in België. Postel is in de regio een belangrijke recreatieve en toeristische pleisterplaats. De weg voert door een groot natuurgebied.
In de zomer neemt de drukte aan Postelseweg toe als gevolg van recreatie en toerisme. Vanaf het sportpark bij Eersel ligt er naast de Postelseweg een enkelzijdig fietspad. In het bosgebied is deze half verhard. Voor de Postelseweg geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur, door de intensiteit en de snelheid van het verkeer is de Postelseweg op bepaalde tijden moeilijk oversteekbaar. Het karakter (beeldkwaliteit) van de Postelseweg wordt bepaald door de bomenrijen (eiken) langs de weg. Aan de Postelseweg bevinden zich naast recreatieve voorzieningen ook een aantal woonhuizen. Aan de Roten (een gedeeltelijk verharde zijweg) is een agrarisch bedrijf gevestigd.

Het bosgebied is uitgestrekt en beschikt over mooie en karakteristieke natuur en diverse recreatieve routes (wandelen, fietsen, atb, paarden). Het bosgebied ligt in 3 gemeentes (Eersel, Bergeijk en Bladel) en het beheer is in handen van Staatsbosbeheer. Bij het Laarven is een grote parkeerplaats. De recreatieve voorzieningen in het gebied worden intensief gebruikt.
Tegen de rand van het uitgestrekte bosgebied ligt Recreatiecentrum Ter Spegelt, een hoog gekwalificeerde camping met in totaal ongeveer 800 plaatsen, veel natuurwater voor diverse functies, een overdekt strandbad en veel groen. De camping is geopend van april tot en met oktober.

Richtbeelden

 

Recreatiecentrum Ter Spegelt wordt ontsloten vanaf de Postelseweg via een opstelplein voor komende en vertrekkende kampeerders. Aan dit plein is een kleine parkeerplaats (35 plaatsen) voor bezoekers, parkeren voor personeel, bevoorrading winkel, milieustraat , kantoren en de receptie gelegen. Deze receptie is 7 dagen in de week en het hele jaar open. Daar kan men ook te recht voor het huren van fietsen.
Verder presenteert Ter Spegelt zich aan de Postelseweg met een restaurant met terras, een midgetgolfbaan, een parkeerplaats voor dagrecreanten (ca. 100 plaatsen) en enkele tennisbanen.

Wanneer in de zomerperiode sprake is van mooi weer heeft het gebied te maken met veel dagrecreanten. De parkeervoorzieningen aan de Postelseweg (maar ook aan de achterzijde van het recreatiecentrum) zijn dan te beperkt om alle auto’s op te kunnen vangen. Er wordt dan op grote schaal in de berm van de Postelseweg en in bospaden geparkeerd. Aan de westzijde van de Postelseweg is het bungalowpark (ca. 50) van Ter Spegelt gelegen.

Modellen

 

Modellenstudie

Om snel een eenvoudig zicht te krijgen op de reikwijdte van de relevante oplossingen is het vraagstuk uiteengerafeld in twee belangrijke aspecten:
* ontsluiting -en verkeersafwikkeling
* zonering rust-onrust.
Deze twee zijn op hoofdzaken bepalend voor de inrichting van het gebied. De ontsluiting -en verkeersafwikkeling in verband met een goede functionele opbouw van het gebeid voor alle gebruikers, het maken van een zo veilig mogelijke situatie en het op een goede manier aanhaken op de bestaande voorzieningen. De zonering rust-onrust is erg belangrijk om een RPE te ontwerp met een optimale ecologische structuur.
In een gezamenlijke workshop (gemeente en recreatiecentrum) zijn de voor en nadelen besproken en zijn de keuzes gemaakt.

Kenmerken van het schetsontwerp

* Duidelijk herkenbare ruimtelijk onderbreking van het lineaire karakter de Postelseweg door het realiseren van een brinkachtige ruimte ( lees De Poort) direct tegenover het paviljoen van Ter Spegelt/Restaurant de Pit.
De grenzen van deze ruimte worden gevormd door de bebouwing van het paviljoen, de nieuw te realiseren beplantingen langs de parkeerplaatsen, de abri en enkele zorgvuldig gesitueerde solitaite bomen. Aansluiten bij het landelijke karakter van de situatie zijn de begrenzingen duidelijk maar open en informeel.

* Duidelijk herkenbare functionele onderbreking van het lineaire en verkeerstechnische karakter van de Postelseweg door de aanleg van een ruime uitgerekte rotonde in de Poort. Deze verkeersoplossing ondersteunt het relatieve verblijfskarakter van poort. De twee rijrichtingen worden gescheiden zodat een optimaal veilige oversteek voor de recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters) ontstaat. De ontsluiting van de noodzakelijke parkeerplaatsen en de ontsluiting van het paviljoen sluiten direct aan op de rotonde.

* De verblijfskwaliteit van De Poort wordt benadrukt door de verschillende activiteiten zo veel mogelijk in of aansluitend op De Poort te situeren. Dit is in het schetsontwerp vertaald door in de rand een abri te situeren, waarin een aantal functies kunnen worden ondergebracht. Naast een informatie paneel kan het worden gebruikt voor bijvoorbeeld tijdelijke stalling van paarden en een watertappunt voor ondermeer het schoonspuiten van bikes. Bovendien kan het grasveld tussen rotonde en abri en parkeerplaatsen geschikt worden gemaakt voor picknickplaats en bijvoorbeeld het inspannen van
paarden. Tot slot wordt het bijzondere van de plek benadrukt door bijzondere solitaire bomen en het realiseren van een eye-catcher in de vorm van een fontein, kunstwerk of combinatie daarvan.

* De noodzakelijke parkeerplaatsen (3 x180 pp) zijn zo gesitueerd dat de permanent gebruikte plaatsen zo dicht mogelijk bij De Poort liggen en de ander twee semi-permanente verder weg. Het veld met permanente parkeerplaatsen is door middel van een verlichte wandelroute direct verbonden met paviljoen. Het verkeerssysteem is zo ontworpen dat in elk van de variant van openstelling van de parkeerplaatsen een logische rijroute aanwezig is. Voorgesteld wordt om alle wegen uit te voeren in eenvoudig afgestrooid asfalt zonder kantopsluiting. De permanent gebruikte parkeerplaats uit voeren in gras-tegels en de andere in gefundeerd gras met een eenvoudige markering. Om de scheiding tussen de parkeervelden informeel te houden en de zichtbaarheid vanaf de Postelseweg in stand te houden zijn op cruciale plaatsen evenwijdig aan de weg lage “dijkjes” voorgesteld.

* De beplanting van het veld aansluitend aan De Poort is, in aansluiting op het Brabantse ontginningslandschap opgezet in “houtwallen” bestaande uit van bijvoorbeeld berk, krent en brem. Deze houtwallen staan in principe haaks op de Postelse weg zodat het zicht open blijft en er toch een worden zekere beslotenheid ontstaat.

* In het plan is een ecologische zonering aangebracht. De noord-oost zijde (bij het paviljoen) relatief druk en de zuid-west zijde relatief rustig. Voorgesteld wordt in de zuid-west hoek het maaiveld te verlagen en daarmee te verschralen. Zo kan er een natte plek of vennetje ontstaan aansluitend aan een geleidelijke overgang naar het bos. De vrijkomende grond kan voor andere onderdelen van het plan worden gebruikt. Uitgangspunt is een gesloten grondbalans.

 

 

begin document
 

 

ir jhon van veelen
landschapsarchitect
Hoogstraat 34
6011 RZ Ell
51°12'46.82'' N - 5°48'00.62'' O
jhon@vanveelen.tv
KvK 14108519