landschap in verandering

Curriculum Vitea
Jhon P.M. van Veelen - 1951 - Functies en Nevenfuncties

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79  
Landschap in Verandering                                                                                   ruimte
Taken Landschapsarchitectuur & Ecologie - directeur                                                                                   ruimte
Zandvoort Ordening & Advies - directielid
                                                                                  ruimte
Zandvoort Ordening & Advies - landschapsarchitect                                                                                   ruimte
Stilo (Stichting voor Landschapsplanning en ontwerp) - adj. directeur                                                                                   ruimte
P.A.M. Buys en B.van der Vliet Tuin-en Landschapsarchitecten
- landschapsarchitect
                                                                                  ruimte
SBA (Stichting Bureau Architectenregister)
- examinator landschapsarchitectuur, voorzitter examencommissie
                                                                              ruimte

Alterra Kenniseenheid Groene Ruimte
- lid raad van advies

                                                                                  ruimte
DSL (Dutch Schools of Landscape Architecture)
- mede initiatiefnemer, lid struurgroep, voorzitter bestuur
                                                                                  ruimte
Gemeente Nuenen - lid Team Ruimtelijk Kwaliteit                                                                                   ruimte
Stichring Pomana Culture
- bestuurslid
                                                                                  ruimte
Parkstad Limburg
- lid Welstandscommissie Buitenring
                                                                                  ruimte
NVTL (Nederlandse Vereniging v. Tuin- en Landschapsarchitectuur)
- voorzitter
                                                                                  ruimte
NIROV -lid algemeen bestuur                                                                                   ruimte
Min. LNV - Kwaliteitsteam Reconstructie Zandgebieden - voorzitter                                                                                   ruimte
Wageningen Universiteit
- lid benoemingsadviescie. hoogleraar Landschapsarchitectuur
                                                                                  ruimte
Habiforum - jurylid Prijsvraag Water en Landschap                                                                                   ruimte
Jurylid Zeeuwse Architectuurprijsvraag                                                                                   ruimte
Denktank MIn.VROM
- lid expertteam: Landelijk gebied
                                                                                  ruimte
Provincie Gelderland -lid Kwaliteitsteam Ruimte voor Ruimte
                                                                                  ruimte
PHLO Wageningen
- docent " Groene Ruimte "
                                                                                  ruimte
BAI Bosch Architectuur initiatief
- bestuurslid
                                                                                  ruimte
Bomenstichting - lid raad van advies                                                                                   ruimte
Ac v. Management Rijksuniversiteit Groningen
- docent Infradevelopment
                                                                                  ruimte
Wageningen Universiteit
- gastdocent
                                                                                  ruimte
Academie van Bouwkunst Amsterdam - docent                                                                                   ruimte
Rijksdienst Monumentenzorg - lid Cie. Historische Buitenplaatsen                                                                                   ruimte
Ministerie LNV - lid toetsingscommissie Hogeschool Larenstein                                                                                   ruimte
Raad van State - lid commissie ontgrondingen                                                                                   ruimte
Stichting Plan - bestuurslid                                                                                   ruimte
lid Platform Inrichting Beheer Groene Ruimte                                                                                   ruimte
HTS Utrecht - docent landschapskunde                                                                                   ruimte
Federatie "O" - lid werkgroep geluidhinder                                                                                   ruimte
Wageningen Universiteit
Landschapsarchitectuur en kunstgeschiedenis - Cum Laude
                                                                                  ruimte
              ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte ruimte